Kako izbrati kakovosten računovodski servis?

Zbornica  računovodskih servisov si že vrsto let prizadeva informirati poslovno javnost o pomembnosti kakovostnega računovodskega servisa za uspešno delovanje podjetij.

Pomen računovodskih informacij v zaostrenih pogojih poslovanja vedno bolj pridobiva vrednost tako za zunanje uporabnike (poslovne partnerje, državo, banke…), kot tudi za notranje uporabnike.

Ponudnikov je na trgu dovolj, vendar se kakovost storitev precej razlikuje od ponudnika do ponudnika. Pogojev za opravljanje te dejavnosti ni, kakovost računovodskega servisa, ki se lahko ocenjuje po različnih merilih, lahko presoja le uporabnik sam.

V Zbornici računovodskih servisov so zato za podjetnike pripravili brezplačno brošuro, s katero želijo izpostaviti pomen kakovostnega računovodskega servisa in podjetnike osveščati o strokovnem in kakovostnem računovodskem svetovanju. Oblikovali so deset najpomembnejših vprašanj, ki naj jih podjetnik postavi računovodskemu servisu, preden se odloči zanj. Pri vsakem vprašanju so dodali razlago, zakaj je pomembno to vprašanje zastaviti.

V zbornici bodo poskrbeli za distribucijo brošure na ustrezne lokacije. Z Zavodom RS za zaposlovanje so se dogovorili, da bodo delili brošuro ZRS v prihodnjem letu vsem, ki bodo na zavodu izrazili željo po samozaposlitvi. Pravkar tako bo brošura na razpolago na izpostavah AJPESa.

Elektronsko obliko brošure v pdf obliki najdete na spletni strani http://www.gzs.si/slo/panoge/zbornica_racunovodskih_servisov/59510