Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona dohodnini (ZDoh-2J)

V Uradnem listu RS, št. 30/2012 z dne 26. 4. 2012 je bil objavljen Zakon o dohodnini – ZDoh-2J, ki je začel veljati naslednji dan po objavi.

V skladu s sprejetimi spremembami in dopolnitvami se:

  • preoblikuje olajšava za investiranje tako, da se poveča odstotek olajšave na 40 % investiranega zneska v opremo in neopredmetena dolgoročna sredstva
  • povečuje splošna davčna olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj na 100 % zneska, ki predstavlja vlaganja v raziskave in razvoj in ukinja dodatna regijska olajšava za vlaganje v raziskave in razvoj na manj razvitih območjih države;
  • uvaja institut izključevanja olajšave za investiranje ter olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj po tem zakonu.
  • Ta zakon se uporabi že pri odmeri dohodnine za leto 2012 in že pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti pri ugotavljanju davčne osnove od dohodka iz dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov za leto 2012.

Aktualno

Več naAktualno