Obdavčitev nepremičnin večje vrednosti

3. septembra 2012 se izteče rok za vrnitev izpolnjenih seznamov glede obdavčitve nepremičnin večje vrednosti

939 zavezancev mora izpolnjene sezname  s podatki o nepremičninah vrniti najpozneje do 3.9.2012

Lastniki nepremičnin večje vrednosti (teh je 939) so v začetku avgusta prejeli pozive za predložitev dokazov v postopku odmere davka na nepremično premoženje večje vrednosti. Ti morajo najpozneje do 3. 9. 2012 davčni upravi vrniti izpolnjene sezname s podatki o nepremičninah ter priložiti ustrezna dokazila, s katerimi bodo dokazali, da je posamezna nepremičnina namenjena poslovni rabi oziroma se oddaja v odplačni najem. Odločbe o odmeri davka bodo izdane predvidoma v drugi polovici septembra 2012.

Zakon za uravnoteženje javnih financ je na davčnem področju kot začasni ukrep uvedel novo dajatev, davek na nepremično premoženje večje vrednosti. Obdavčeni bodo lastniki nepremičnin, če njihova skupna vrednost znaša najmanj 1.000.000 evrov. Davek se odmerja na letni ravni do vključno leta 2014. Izjema je odmera davka za leto 2012, ki se uvaja sredi leta, zato je predvideno znižanje davčne obveznosti za 50 %.

Davčni zavezanci - pravne oziroma fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost, in fizične osebe, ki oddajo nepremičnine v najem, bodo morali na prejetem seznamu označiti, če je bila njihova posamezna nepremičnina na presečni dan, to je 1. 6. 2012, namenjena opravljanju dejavnosti oziroma se je oddajala v odplačni najem. Za vsako tako označeno nepremičnino je treba v odgovoru davčni upravi priložiti ustrezno dokazilo o poslovni rabi nepremičnine oziroma oddajanju posamezne nepremičnine v odplačni najem. Tako bo davčna uprava s seznama poslanih obdavčljivih nepremičnin še dodatno izločila nepremičnine, namenjene dejavnosti oziroma dajanju v najem.

Več informacij v zvezi s pozivi je objavljenih v sporočilu za medije z dne 9. 8. 2012.

Služba za odnose z javnostmi, Davčna uprava Republike Slovenije

vir: www.durs.gov.si

Aktualno

Več naAktualno