Sprememba ZDDV - izdani računi

Spoštovani.
    
Kot smo vas v preteklih tednih in mesecih že obveščali, je s 1.1.2013 med drugim spremenjen tudi Zakon o davku na dodano vrednost  (ZDDV-1).
V zvezi s spremembami vas želimo še posebej opozoriti na spremenjen  82. člen - spremenjene zakonske določbe o izdajanju računov. Glede
klavzul se spremeni:   

  • kadar se davčna obveznost prevali na kupca (DDV torej obračuna in plača kupec, na primer: pri dobavi blaga v EU, pri storitvah svetovanja tujim davčnim zavezancem, pri opravljanju gradbenih storitev..), je potrebno na računu obvezno navesti »Obrnjena davčna obveznost«

Zato predlagamo, da poleg dosedanje navedbe, na podlagi katerega     člena ZDDV izstavljate fakturo, na izdani račun dodate še navedbo     "obrnjena davčna obveznost".    

PRIMER:
      DDV ni obračunan v skladu z  25/1 ZDDV-1, obrnjena davčna       obveznost oz. v angleškem jeziku: VAT reverse charge under Article       44 of VAT directive.
   

   

 

Aktualno

Več naAktualno