CURS: Sprememba plačevanja dajatev s 24.6.2013

Dne 24. junija 2013 bo CURS ukinila večino vplačilnih podračunov, na katere zavezanci za plačilo dajatev poravnavajo svoje obveznosti. Ukinjene podračune bo nadomestil »Prehodni carinski podračun – proračun države« št. 01100-99910000333, ki bo namenjen plačevanju prihodkov, ki pripadajo državnemu proračunu. Za identifikacijo plačila bo ključna referenca prejemnika, v katero bo moral zavezanec pri plačevanju navesti podatke, ki so predvideni po modelu 19.

Več o tem na povezavi

Aktualno

Več naAktualno