Novosti pri gotovinskem poslovanju s 1.7.2013

Na podlagi Zakona o davčnem postopku je bil v Uradnem listu št. 35/2013 objavljen Pravilnik o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov, ki začne veljati  1. 7. 2013. Določa zahteve pri izdajanju računov pri gotovinskem poslovanju (prodaja za bankovce, kovance, plačilne in kreditne kartice, čeke in druge podobne načine). Če podjetnik, družba ali drug davčni zavezanec pri izdajanju računov uporablja računalniški program ali elektronsko napravo, mora zagotavljati hrambo izvornih podatkov o izdanih računov pri gotovinskem poslovanju in njihove poznejše spremembe. Podatki se lahko hranijo bodisi v elektronski napravi bodisi na drugem elektronskem nosilcu, vendar tako, da je kasneje mogoče njihovo vsebino izpisati in jih v roku 3 dni (utemeljeno podaljšanje še za 5 delovnih dni) na podlagi zahteve predložiti davčnemu organu (podatke morate skladno z Zakonom o davčnem postopku arhivirati 10 let). Podatki se zapišejo  v strukturirani računalniški datoteki v standardni obliki. Brisanje in naknadno popravljanje že knjiženih podatkov torej ni več možno.

Aktualno

Več naAktualno