eRačuni

Skladno z zakonom (Ur. List RS št. 111/2013 z dne 27.12.2013 ZPSPU-A) bodo morali  vsi, ki poslujejo z javnim sektorjem (šole,vrtci,ministrstva,javna uprava,javni zavodi…..) od  1.1.2015 obvezno izdajati oz. pošiljati  eRačune. Tista podjetja, ki ne bodo mogla pošiljati eRačunov, bodo morala svoje račune prepisovati v poseben portal na UJP.

Zakaj?

eRačun bo za javni sektor popolnoma nadomestil klasično papirno obliko računa. Cilji pa so poenostavljenje, preglednost, učinkovitost, ekološkost, predvsem pa znižanje stroškov.

Kako izdam eRačune?

eRačune lahko pripravite v obstoječi  ali v za eRačune prilagojeni aplikaciji in pošljete prek elektronske poti ali prek izbranega ponudnika elektronske poti, s katerim imate sklenjen dogovor. V register izdajateljev in izmenjave eRačunov vas na podlagi vaše izjave vključi vaš ponudnik . Izdajatelj pripravlja račune na enak način kot sedaj. Namesto tiska, ročnega podpisa, pakiranja in pošiljanja po pošti, se eRačun elektronsko pripravi, podpiše, in pošlje prek elektronske poti. Priporočamo dogovor s ponudnikom elektronske poti, ki vas kot izdajatelja vključi v sistem izmenjave eRačunov.

Kako prejmem eRačune?

Prejemnik eRačunov se v sistem izmenjave eRačunov vključi prek enega izmed ponudnikov elektronskih poti. Za več informacij se lahko obrnete na ponudnika. Prevzem eRačuna je lahko avtomatski in dostavi se ga lahko na več naslovov v poljubni obliki in v različnih medijih. Po prevzemu je mogoče enostavno plačilo brez pretipkavanja.

Kako hranim eRačune?

Prejeti in izdane račune lahko hranimo na več načinov ob pogoju, da je zagotovljena varna hramba. Elektronska hramba naj zagotavlja nespremenljivost eRačunov v obdobju hrambe in primerno sledljivost. Akreditacija pri Arhivu RS zagotavlja dodaten nivo zakonske skladnosti ter veljavnost e-dokumentov.

Kaj so prednosti za vas in Lermani?

Z vami lahko hitreje i ceneje izmenjavamo dokumente, do vaših dokumentov dostopamo v elektronski obliki.
Naši programerji pospešeno pripravljajo celostno rešitev za izdajo in prejem eRačunov, podrobnosti bodo znane jeseni.  

Kakšen je postopek poslovanja z eRačuni?

1.       PRIPRAVA ZA POŠILJANJE
- priprava računa v sistemu uporabnika
- potrjevanje in podpisovanje ter priprava vizualizacij eRačuna
- dodajanje prilog in oblikovanje paketov za dostavo

2.       IZMENJAVA
- elektronska dostava partnerjem
- sledenje in povratnice ob dostavi
- formalni prejem, pregled in hramba

3.       HRAMBA
- akreditirana hramba prejetih in izdanih eRačunov
- pregledovanje in vodenje
- povezovanje z internimi aplikacijami prejemnika

Priporočamo, da razmislite o vstopu v sistem eRačunov pred naslednjim letom, pri čemer vam bomo pomagali.

Aktualno

Več naAktualno