18. avgusta 2014 se začne izvajati novi Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno

Finančna uprava RS bo od 18. 8. 2014 nadzirala zaposlovanje in delo na črno v skladu z sprejeto zakonodajo. Z aktivnostmi informiranja želijo ljudi osvestiti o posledicah dela in zaposlovanja na črno, z aktivnostmi nadzora želijo omejiti pojavnost zaposlovanja in dela na črno. Veliko pozornost bodo zato namenili vsem prejetim prijavam in s prisotnostjo na terenu dosegali oba zastavljena cilja.

Prva pomembna novost novega zakona je, da se bo v nadzor nad delom in zaposlovanjem na črno vključila Finančna uprava RS s svojimi mobilnimi enotami. Inšpektorat RS za delo pa bo ohranil pristojnost prepovedati opravljanje dela delavcu, ki je zaposlen na črno, ali opravljanje delovnega procesa do odprave ugotovljenih nepravilnosti v primerih zaposlovanja na črno.

Drugi sklop pomembnejših novosti  se nanaša na  sankcije, uvajajo višje globe. Po novem bo poleg odvzema predmeta, s katerim je bilo opravljeno delo na črno, mogoče odvzeti tudi premoženjsko korist, pridobljeno z delom na črno. Zakon določa tudi, da se prekrške, storjene iz koristoljubnosti ali za pridobitev večje protipravne premoženjske koristi, kaznuje s trikrat višjo globo od predpisane globe.

Tretji sklop predpisuje, da mora biti izvod pogodbe ves čas na kraju opravljanja dela, ko se delo pri delodajalcu opravlja na podlagi pogodbe civilnega prava ali pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela. S tem se zasleduje izboljšanje učinkovitosti nadzora, ker se je v praksi pogosto dogajalo, da so se pogodbe dejansko sklepale, če in ko se je vršil nadzor.

Sosedska in sorodstvena pomoč tudi po novem zakonu NISTA delo na črno, če je - tako kot doslej – to delo opravljeno brez plačila in brez sklenjene pogodbe. Sistem vrednotnic za osebno dopolnilno delo bo začel veljati s 1. januarjem 2015, dodatne informacije vam bomo posredovali pravočasno.


Vir: MDDSZ

Aktualno

Več naAktualno